Politica de privacitat

Politica de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’objecte d’aquesta política és regular el tractament de dades que realitza l’Ajuntament de l’Escala de les dades que pugui recollir en el seu portal web.

1.- Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al portal web corporatiu www.lescala.cat és:

AJUNTAMENT DE L’ESCALA

Pintor Massanet, nº 34

17130 L’Escala (Girona)

CIF: P1706800H

2.- Finalitat dels tractaments de dades.

Les dades subministrades a l’Ajuntament de l’Escala per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que es sol·licita.

En cadascun d'aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat aquest tractament.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

 

Tractament

 

Perquè es fan servir les dades

Prestació de serveis i tràmits municipals

Es tractarà la informació per a la gestió del tràmit o servei que s’hagi sol·licitat. Les dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment a les competències de l’Ajuntament.

Subscripcions

Es remetrà informació dels serveis i activitats de l’Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.

Activitats

Tractarem les dades per a la gestió de les activitats, cursos, tallers... organitzats per l’Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.

Participació Ciutadana

Tractarem les dades per a la gestió del procés de participació ciutadana i per donar resposta a les propostes i qüestions que es plantegin. Les dades no seran cedides a tercers.

Bústia de contacte, queixes o suggeriments

Tractarem les dades per contestar les diferents sol·licituds, qüestions o dubtes plantejats. Les dades no seran cedides a tercers.

Videovigilància

Tractarem les seves dades per al control d’accessos i seguretat de les dependències municipals i per a la resta de competències que l’Ajuntament té atribuïdes per normativa.