Politica de privacitat

Politica de privacitat

L'Ajuntament de L’Escala garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s'informarà, de manera expressa, de l'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la seva recollida i de les persones destinatàries de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, així com de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre aquestes dades i la manera d'exercir-los.

Per procedir al tractament de les dades dels menors de catorze anys, es requerirà el consentiment dels pares o tutors i es podran demanar les dades d'identitat i direcció del pare, mare o tutor amb l'única finalitat de demanar aquesta autorització.

Les persones interessades podran exercir el dret d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició previstos a la Llei 15/1999. Per a l'exercici d'aquests drets, podeu dirigir-vos al responsable d'aquest fitxer:

Ajuntament de L’Escala
Oficina d'Atenció ciutadana (OAC)
c/Pintor Joan Massanet, 34
17130-L’Escala

En la pàgina web www.lescala.cat podeu trobar més informació sobre aquest tràmit i descarregar els formularis per exercir aquests drets.
 

Galetes                                                                            

Les galetes (o en la seva denominació anglesa, cookies) són fragments d'informació enviades des del servidor web al navegador de l'usuari, que aquest pot retornar al servidor en accessos posteriors per que el servidor pugui recordar paràmetres de la navegació de l'usuari.

Les galetes poden ser pròpies del web o de tercers que executen continguts a la pàgina que s'està visitant.

Si no desitges que es guardin galetes amb informació teva pots modificar la configuració del teu navegador per que t'avisi quan s'enviin galetes o que les bloquegi totes. També pots esborrar les que ja s'hagin desat.

  • Firefox: Preferències > Privadesa > Seguiment: Fes saber als llocs web que no vull que se'm segueixi
     
  • Chrome: Menú de Chrome > Configuració > Mostrar opcions avançades > Privacitat > Configuració del contingut > Cookies: Bloquejar cookies de forma predeterminada
     
  • Safari: Preferències > Privacitat: Bloquejar Cookies
  • Explorer: Eines > Opcions d'Internet > Privacitat > Configuració: Bloquejar totes les cookies