Ajuntament

Edictes

 • Recaptació. Descàrrec 05/17 Xaloc. Anul·lació rebuts

  Recaptació

  Data inici 18 desembre 2017

  Data final 18 desembre 2017

 • Exp. 2017/4917 Licitació contracte explotació quiosc Plaça Catalunya

  Licitacions

  Data inici 12 desembre 2017

  Data final 27 desembre 2017

 • Comunitat de regans Presa de COLOMERS

  Altres administracions

  Data inici 28 novembre 2017

  Data final 15 desembre 2017

 • Continuitat tramitació modificació puntual PGOU UA 107 Sota la Costa

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 11 desembre 2017

  Data final 11 gener 2018

 • Inici Exp. Investigació titularitat d'un passatge

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 11 desembre 2017

  Data final 11 gener 2018

 • Aprovació Inicial projecte remodelació C/ Codolar

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 7 desembre 2017

  Data final 24 gener 2018

 • Gerencia Territorial del Cadastre

  Gestiò Tributària

  Data inici 1 desembre 2017

  Data final 4 gener 2018

 • Exp.2017/106 Edicte Aprovació inicial projecte concessió terrasses Psg. Riells

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 4 desembre 2017

  Data final 31 gener 2018

 • Exp.2017/5244 Edicte Aprovació inicial projecte remodelació C/ Codolar

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 4 desembre 2017

  Data final 31 gener 2018

 • Exp. 2016/5405 Edicte Aprovació definitiva projecte cementiri marí

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 4 desembre 2017

  Data final 31 gener 2018

 • Càrrec GT 46/17, RR/pn, Emissió liquidacions Escombraries negoci

  Gestiò Tributària

  Data inici 12 desembre 2017

  Data final 12 gener 2018

 • Càrrec GT 47/17, RR/pn, Emissió liquidacions obertura establiments

  Gestiò Tributària

  Data inici 12 desembre 2017

  Data final 12 gener 2018

 • Recaptació. Descàrrec 04/17 Xaloc. Anul·lació rebuts

  Recaptació

  Data inici 18 desembre 2017

  Data final 18 gener 2018

 • Recaptació. Descàrrec 03/17 Xaloc Anul·lació rebuts

  Recaptació

  Data inici 18 desembre 2017

  Data final 18 gener 2018

 • Càrrec GT 51/17, RR/pn, Emissió liq. IAE

  Gestiò Tributària

  Data inici 15 desembre 2017

  Data final 15 gener 2018

 • Acord Comissió Urbanisme Girona, Pla especial de l'Horta Vella

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 15 desembre 2017

  Data final 15 gener 2018

 • Exp. 2017/5519 Licitació contracte explotació serveis temporada platges 2018-21

  Licitacions

  Data inici 15 desembre 2017

  Data final 30 desembre 2017

 • Interessats no localitzats en temes de GT i Serveis jurídics

  Gestiò Tributària

  Data inici 13 desembre 2017

  Data final 13 gener 2018

 • Càrrec GT 50/17, RR/pn, Emissió liquidació Aprofitament especial domini públic

  Gestiò Tributària

  Data inici 12 desembre 2017

  Data final 12 gener 2018

 • Càrrec GT 49/17, RR/pn, Emissió liquidació OVP platges

  Gestiò Tributària

  Data inici 12 desembre 2017

  Data final 12 gener 2018

 • Càrrec GT 48/17, RR/pn, Emissió liqidació IAE

  Gestiò Tributària

  Data inici 12 desembre 2017

  Data final 12 gener 2018

 • Exp. 2017/5268 Edicte Aprovació inicial projecte restricció trànsit casc antic

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 4 desembre 2017

  Data final 31 gener 2018

 • Exp. 2016/580. Inici Exp. Investigació titularitat d'un passatge

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 1 desembre 2017

  Data final 5 gener 2018

 • Recaptació. Descàrrec 08/17 Anul·lació rebuts

  Recaptació

  Data inici 30 novembre 2017

  Data final 30 desembre 2017

 • Contribucions especials urbanització C/ Salvia-Ptge. Camp Rabassa, 20 i 28

  Gestiò Tributària

  Data inici 9 novembre 2017

  Data final 27 desembre 2017

 • Aprov. inicial modificacions de les Ordenances Fiscals Municipals 2018

  Gestiò Tributària

  Data inici 6 novembre 2017

  Data final 19 desembre 2017

 • Inf. pública activitat rentat automòbils en gasolinera existent Exp. 2017/2494 (D3-7/17)

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 6 novembre 2017

  Data final 19 desembre 2017

 • Exp. 2017/5267 Anunci convocatòria/bases Borsa treball auxiliar de turisme i cultura per vacances temporals

  Recursos humans

  Data inici 3 novembre 2017

  Data final 18 desembre 2017

 • Exp. 2017/5249 Anunci convocatòria/bases Borsa treball suplències temporals educador/es infantils Ballmanetes

  Recursos humans

  Data inici 3 novembre 2017

  Data final 15 gener 2018

 • Exp. 2017/4393. Bases concessió beques individuals transport joves estudiants

  Subvencions

  Data inici 10 octubre 2017

  Data final 29 novembre 2017

 • Exp. 2017/4901. Cvc+bases contractació temporal tècnic gestió documental i arxiu

  Recursos humans

  Data inici 9 octubre 2017

  Data final 28 novembre 2017

 • Exp. 2017/3143. Convocatòria + bases concurs oposició 2 places Agent funcionari Policia local

  Recursos humans

  Data inici 13 juliol 2017

  Data final 28 agost 2017

 • Calendari de cobrament de Taxes i Impostos en període de voluntària 2017

  Gestiò Tributària

  Data inici 12 gener 2017

  Data final 31 desembre 2017

 • Aprovació definitiva projecte urbanització C/ Sàlvia-Ptge. Camp Rabassa, 20 i 28

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 10 novembre 2017

  Data final 19 gener 2018

 • Aprovació inicial projecte reurbanització C/ Enric Serra

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 10 novembre 2017

  Data final 3 gener 2018

 • Recaptació. Descàrrec 07/17 Anul·lació rebuts

  Recaptació

  Data inici 30 novembre 2017

  Data final 30 desembre 2017

 • Recaptació. Descàrrec 06/17 Anul·lació rebuts

  Recaptació

  Data inici 30 novembre 2017

  Data final 30 desembre 2017

 • Càrrec GT PMC12/17, RR/pn, Emissió liq. S.Socials novembre

  Gestiò Tributària

  Data inici 30 novembre 2017

  Data final 30 desembre 2017

 • Càrrec GT 45/17, RR/pn, Emissió liq. Aprofitament especial domini públic

  Gestiò Tributària

  Data inici 30 novembre 2017

  Data final 30 desembre 2017

 • Licitació del contracte de subministrament i instal·lació il·luminació passos de vianants

  Licitacions

  Data inici 1 desembre 2017

  Data final 14 desembre 2017

 • Càrrec GT PMC09/17, RR/pn, Emissió liq. novembre SSocials, Joventut, Cultura, Esports i Comunicació Municipal

  Gestiò Tributària

  Data inici 24 novembre 2017

  Data final 24 desembre 2017

 • Càrrec GT IME23/17, RR/pn, Emissió liq. Ballmanetes desembre

  Gestiò Tributària

  Data inici 24 novembre 2017

  Data final 24 desembre 2017

 • Càrrec GT 43/17, RR/pn, Emissió liq. doc. adm. desembre

  Gestiò Tributària

  Data inici 24 novembre 2017

  Data final 24 desembre 2017

 • Aprovació plantilla i relació llocs de treball i plantilla ajuntament i organismes autònoms 2018

  Recursos humans

  Data inici 16 novembre 2017

  Data final 31 desembre 2017

 • Llistat definitiu de candidats a Jurat Popular fins 31/12/18

  Altres administracions

  Data inici 12 gener 2017

  Data final 31 desembre 2018