Ajuntament

Edictes

 • Exp. 2019/174 Cessament càrrec confiança/assessorament especial, Coordinadora Patronat Comunicació, Berta Maspoch i Alsina

  Recursos humans

  Data inici 17 gener 2019

  Data final 17 febrer 2019

 • Aprovació inicial rehabilitació coberta inclinada pavelló poliesportiu

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 16 gener 2019

  Data final 28 febrer 2019

 • Càrrec GT IME02/19, RR/pn,Emissió liq. Ballman. gener

  Gestiò Tributària

  Data inici 15 gener 2019

  Data final 15 febrer 2019

 • Càrrec GT IME01/19, RR/pn,Emissió liq. Escola Teatre

  Gestiò Tributària

  Data inici 15 gener 2019

  Data final 15 febrer 2019

 • Exp. 2018/4182 AI projecte reparació instal·lació clavagueram C/ Palau, 1 a 12

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 3 gener 2019

  Data final 3 febrer 2019

 • Recaptació. Descàrrec 06/18. Anul·lació rebuts IME-informe 14.12.18

  Recaptació

  Data inici 3 gener 2019

  Data final 3 febrer 2019

 • Recaptació. Descàrrec 10/18. Anul·lació rebutsAjuntament-informe 14.12.18

  Recaptació

  Data inici 3 gener 2019

  Data final 3 febrer 2019

 • Càrrec GT 75/18, RR/rm, Emissió liq. ICIO

  Gestiò Tributària

  Data inici 2 gener 2019

  Data final 2 febrer 2019

 • Càrrec GT 74/18, RR/rm, Emissió liq. Doc. adm

  Gestiò Tributària

  Data inici 2 gener 2019

  Data final 2 febrer 2019

 • Càrrec GT 73/18, RR/rm, Emissió liq. guals

  Gestiò Tributària

  Data inici 2 gener 2019

  Data final 2 febrer 2019

 • Exp 2018/5072 Borsa Monitor/es d'esports

  Recursos humans

  Data inici 2 gener 2019

  Data final 25 febrer 2019

 • Càrrec GT 76/18, RR/rm, Emissió liq. IAE 3r trim'18

  Gestiò Tributària

  Data inici 2 gener 2019

  Data final 2 febrer 2019

 • Càrrec GT 77/18, RR/rm, Emissió liq. ITMV

  Gestiò Tributària

  Data inici 2 gener 2019

  Data final 2 febrer 2019

 • Càrrec GT 78/18, RR/rm, Emissió liq. sancions

  Gestiò Tributària

  Data inici 2 gener 2019

  Data final 2 febrer 2019

 • Agència Catalana de l'Aigua

  Altres administracions

  Data inici 2 gener 2019

  Data final 2 febrer 2019

 • Aprovació definitiva pressupost ordenances fiscals'19

  Gestiò Tributària

  Data inici 31 desembre 2018

  Data final 31 gener 2019

 • Aprovació definitiva pressupost general exercici'19

  Intervenció

  Data inici 28 desembre 2018

  Data final 28 gener 2019

 • Exp. 2018/4751 Cessió gratuïta terreny C/ Mossèn Salvador Jué i Pujolar, 3 ampliació CAP l’Escala

  Licitacions

  Data inici 27 desembre 2018

  Data final 11 febrer 2019

 • Càrrec GT 67/18, RR/pn,Emissió liq. doc OVP

  Gestiò Tributària

  Data inici 18 desembre 2018

  Data final 18 gener 2019

 • Càrrec GT 68/18, RR/pn,Emissió liq. Altres ingressos

  Gestiò Tributària

  Data inici 18 desembre 2018

  Data final 18 gener 2019

 • Càrrec GT 69/18, RR/pn,Emissió liq. Aparcament

  Gestiò Tributària

  Data inici 18 desembre 2018

  Data final 18 gener 2019

 • Càrrec GT 70/18, RR/pn,Emissió liq. doc OVP

  Gestiò Tributària

  Data inici 18 desembre 2018

  Data final 18 gener 2019

 • Càrrec GT 71/18, RR/pn,Emissió liq. doc OVP

  Gestiò Tributària

  Data inici 18 desembre 2018

  Data final 18 gener 2019

 • Càrrec GT 72/18, RR/pn,Emissió liq. Recollida animals

  Gestiò Tributària

  Data inici 18 desembre 2018

  Data final 18 gener 2019

 • EXP. 2018/438 Modificació Cvc. subvencions rehabilitació habitatges i edificis Pla de Barris

  Subvencions

  Data inici 14 desembre 2018

  Data final 14 gener 2019

 • Exp. 2018/4752 AI Modificació puntual projecte reparcel. Polg.2 SUP II Els Recs Illa 03233

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 13 desembre 2018

  Data final 30 gener 2019

 • Exp. 2018/4004 AI Modificació puntual projecte reparcel. Polg.1 Closa d'en Llop - parcel. 7A, 8 i 9

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 13 desembre 2018

  Data final 30 gener 2019

 • Càrrec GT 66/18, RR/mg, Emissió liq. escombraries

  Gestiò Tributària

  Data inici 13 desembre 2018

  Data final 13 gener 2019

 • Exp. 2018/4630 Exposició pública modificació crèdit pressupost PME

  Intervenció

  Data inici 13 desembre 2018

  Data final 13 gener 2019

 • Exp. 2018/4630 Exposició pública modificació crèdit pressupost IME

  Intervenció

  Data inici 13 desembre 2018

  Data final 13 gener 2019

 • Exp. 2018/4630 Exposició pública modificació crèdit pressupost ADET

  Intervenció

  Data inici 13 desembre 2018

  Data final 13 gener 2019

 • Exp. 2018/4630 Exposició pública modificació crèdit pressupost PMC

  Intervenció

  Data inici 13 desembre 2018

  Data final 13 gener 2019

 • Exp. 2018/4630 Exposició pública modificació crèdit pressupost general

  Intervenció

  Data inici 13 desembre 2018

  Data final 13 gener 2019

 • Exposició pública autorització ús 5 càmeres zona la Platja

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 3 desembre 2018

  Data final 1 setembre 2019

 • Comunitat de regans Presa de COLOMERS

  Altres administracions

  Data inici 3 desembre 2018

  Data final 15 desembre 2018

 • Modificació Pla especial Santa Màxima

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 30 novembre 2018

  Data final 21 gener 2019

 • Càrrec PMC22/18, RR/pn, Emissió liq. S.Socials ràdio- novembre

  Gestiò Tributària

  Data inici 30 novembre 2018

  Data final 30 desembre 2018

 • Càrrec PMC23/18, RR/pn, Emissió liq. S.Socials TV- novembre

  Gestiò Tributària

  Data inici 30 novembre 2018

  Data final 30 desembre 2018

 • Exp. 2018/4548 Aprovació memòria valorada Pump Track Camp dels Pilans

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 28 novembre 2018

  Data final 17 gener 2019

 • Recaptació. Descàrrec 08/18. Anul·lació rebuts Xaloc-informe 12.11.18

  Recaptació

  Data inici 27 novembre 2018

  Data final 27 desembre 2018

 • Recaptació. Descàrrec 09/18. Anul·lació rebuts Ajuntament-Informe 12.11.18

  Recaptació

  Data inici 27 novembre 2018

  Data final 27 desembre 2018

 • Recaptació. Descàrrec 10/18. Anul·lació rebuts Xaloc-Informe 23.11.18

  Recaptació

  Data inici 27 novembre 2018

  Data final 27 desembre 2018

 • Recaptació. Descàrrec 10/18. Anul·lació rebuts Xaloc-Fallits 23.11.18

  Recaptació

  Data inici 27 novembre 2018

  Data final 27 desembre 2018

 • Càrrec GT 62/18, RR/pn, Emissió liq. IAE

  Gestiò Tributària

  Data inici 27 novembre 2018

  Data final 27 desembre 2018

 • Càrrec GT 63/18, RR/mg, Emissió liq. IBI

  Gestiò Tributària

  Data inici 27 novembre 2018

  Data final 27 desembre 2018

 • Càrrec GT 64/18, RR/mg, Emissió liq. Doc. Adm.

  Gestiò Tributària

  Data inici 27 novembre 2018

  Data final 27 desembre 2018

 • Càrrec IME24/18, RR/pn, Emissió liq. Ballmanetes desembre

  Gestiò Tributària

  Data inici 27 novembre 2018

  Data final 27 desembre 2018

 • Recaptació. Descàrrec 09/18. Anul·lació rebuts Xaloc-Fallits 12.11.18

  Recaptació

  Data inici 27 novembre 2018

  Data final 27 desembre 2018

 • Exp. 2018/4706 Bases/convocatòria Concurs oposició promoció interna administratiu/va ajuntament

  Recursos humans

  Data inici 21 novembre 2018

  Data final 23 gener 2019

 • Exp. 2018/4254 Aprovació pressupost general, bases execució i plantilla personal 2019

  Intervenció

  Data inici 15 novembre 2018

  Data final 7 desembre 2018

 • Subvencions concedides Ajuntament i seus organismes autònoms 3r trimestre'18

  Subvencions

  Data inici 14 novembre 2018

  Data final 14 desembre 2018

 • Exp. 2018/4508 Bases/convocatòria Concurs oposició promoció interna administratiu/va ADET

  Recursos humans

  Data inici 13 novembre 2018

  Data final 21 gener 2019

 • Exp 2018/4020 Aprovació modificacions de les Ordenances Fiscals Municipals 2019

  Gestiò Tributària

  Data inici 6 novembre 2018

  Data final 31 desembre 2018

 • Exp. 2018/4157 AI projecte infraestructura desplegament xarxes fibra òptica nucli antic L’Escala

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 5 novembre 2018

  Data final 31 desembre 2018

 • Informació pública aprovació inicial I Projecte asfaltatge 2018

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 17 octubre 2018

  Data final 29 novembre 2018

 • Exp. 2018/3679 Cvc+bases Borsa Arquitectes tècnics o equivalents vacants temporals (A2)

  Recursos humans

  Data inici 13 setembre 2018

  Data final 10 gener 2019

 • Calendari de cobrament de Taxes i Impostos en període de voluntària 2018

  Gestiò Tributària

  Data inici 1 gener 2018

  Data final 31 desembre 2018

   www.lescala.cat