Ajuntament

Edictes

 • Exp. 2018/4170 Exposició pública modificació crèdit pressupost PMC

  Intervenció

  Data inici 15 novembre 2018

  Data final 15 desembre 2018

 • Exp. 2018/4254 Aprovació pressupost general, bases execució i plantilla personal 2019

  Intervenció

  Data inici 15 novembre 2018

  Data final 7 desembre 2018

 • Exp. 2018/4170 Exposició pública modificació crèdit pressupost general

  Intervenció

  Data inici 15 novembre 2018

  Data final 15 desembre 2018

 • Exp. 2018/4170 Exposició pública modificació crèdit pressupost ADET

  Intervenció

  Data inici 15 novembre 2018

  Data final 15 desembre 2018

 • Exp. 2018/4170 Exposició pública modificació crèdit pressupost IME

  Intervenció

  Data inici 15 novembre 2018

  Data final 15 desembre 2018

 • Exp. 2018/4170 Exposició pública modificació crèdit pressupost PME

  Intervenció

  Data inici 15 novembre 2018

  Data final 15 desembre 2018

 • Subvencions concedides Ajuntament i seus organismes autònoms 3r trimestre'18

  Subvencions

  Data inici 14 novembre 2018

  Data final 14 desembre 2018

 • Exp. 2018/4508 Bases/convocatòria Concurs oposició promoció interna administratiu/va ADET

  Recursos humans

  Data inici 13 novembre 2018

  Data final 17 desembre 2018

 • Càrrec GT 59/18, RR/pn, Emissió liq. OVP

  Gestiò Tributària

  Data inici 8 novembre 2018

  Data final 8 desembre 2018

 • Càrrec GT 60/18, RR/pn, Emissió liq. Escombraries negoci

  Gestiò Tributària

  Data inici 8 novembre 2018

  Data final 8 desembre 2018

 • Càrrec GT 61/18, RR/pn, Emissió liq. obertura negoci

  Gestiò Tributària

  Data inici 8 novembre 2018

  Data final 8 desembre 2018

 • Càrrec PMC21/18, RR/pn, Emissió liq. S.Socials TV- octubre

  Gestiò Tributària

  Data inici 8 novembre 2018

  Data final 8 desembre 2018

 • Recaptació. Descàrrec 08/18. Anul·lació rebuts Ajuntament-informe 30.09.18

  Recaptació

  Data inici 6 novembre 2018

  Data final 6 desembre 2018

 • Recaptació. Descàrrec 07/18. Anul·lació rebuts Ajuntament-informe 31.08.18

  Recaptació

  Data inici 6 novembre 2018

  Data final 6 desembre 2018

 • Recaptació. Descàrrec 05/18. Anul·lació rebuts IME-informe 31.08.18

  Recaptació

  Data inici 6 novembre 2018

  Data final 6 desembre 2018

 • Exp 2018/4020 Aprovació modificacions de les Ordenances Fiscals Municipals 2019

  Gestiò Tributària

  Data inici 6 novembre 2018

  Data final 31 desembre 2018

 • Exp. 2018/4157 AI projecte infraestructura desplegament xarxes fibra òptica nucli antic L’Escala

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 5 novembre 2018

  Data final 31 desembre 2018

 • Càrrec PMC20/18, RR/pn,Emissió liq. S.Socials Ràdio - octubre

  Gestiò Tributària

  Data inici 31 octubre 2018

  Data final 30 novembre 2018

 • Càrrec IME23/18, RR/pn, Emissió liq. Ballmanetes novembre

  Gestiò Tributària

  Data inici 29 octubre 2018

  Data final 29 novembre 2018

 • Càrrec GT 58/18, RR/pn, Emissió liq. OVP

  Gestiò Tributària

  Data inici 29 octubre 2018

  Data final 29 novembre 2018

 • Càrrec GT 57/18, RR/pn, Emissió liq. doc adm

  Gestiò Tributària

  Data inici 29 octubre 2018

  Data final 29 novembre 2018

 • Exp. 2018/4059 Exposició pública modificació crèdit pressupost PME

  Intervenció

  Data inici 25 octubre 2018

  Data final 16 novembre 2018

 • Exp. 2018/4059 Exposició pública modificació crèdit pressupost general

  Intervenció

  Data inici 25 octubre 2018

  Data final 16 novembre 2018

 • Interessats no localitzats en temes de GT, Serveis tècinics i Serveis jurídics

  Gestiò Tributària

  Data inici 24 octubre 2018

  Data final 24 novembre 2018

 • Licitació contracte obres adecuació aparcament Camí del Palau

  Licitacions

  Data inici 23 octubre 2018

  Data final 19 novembre 2018

 • Licitació contracte obres adequació paviments i espais lliures Sant Martí d'Empúries

  Licitacions

  Data inici 23 octubre 2018

  Data final 19 novembre 2018

 • Recaptació. Descàrrec 01/18. Anul·lació rebuts Xaloc-informe 31.01.18

  Recaptació

  Data inici 19 octubre 2018

  Data final 19 novembre 2018

 • Recaptació. Descàrrec 07/18. Anul·lació rebuts Xaloc-fallits 31.07.18

  Recaptació

  Data inici 19 octubre 2018

  Data final 19 novembre 2018

 • Recaptació. Descàrrec 07/18. Anul·lació rebuts Xaloc-informe 31.07.18

  Recaptació

  Data inici 19 octubre 2018

  Data final 19 novembre 2018

 • Informació pública aprovació inicial I Projecte asfaltatge 2018

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 17 octubre 2018

  Data final 29 novembre 2018

 • Càrrec GT 56/18, RR/pn, Emissió sanció conv.ciutadana

  Gestiò Tributària

  Data inici 9 octubre 2018

  Data final 9 novembre 2018

 • Càrrec GT 55/18, RR/pn, Emissió sanció urbanística

  Gestiò Tributària

  Data inici 9 octubre 2018

  Data final 9 novembre 2018

 • Càrrec GT 54/18, RR/pn, Emissió liq. OVP

  Gestiò Tributària

  Data inici 9 octubre 2018

  Data final 9 novembre 2018

 • Exp. 2018/3679 Cvc+bases Borsa Arquitectes tècnics o equivalents vacants temporals (A2)

  Recursos humans

  Data inici 13 setembre 2018

  Data final 28 setembre 2018

 • Calendari de cobrament de Taxes i Impostos en període de voluntària 2018

  Gestiò Tributària

  Data inici 1 gener 2018

  Data final 31 desembre 2018

   www.lescala.cat

 • Llistat definitiu de candidats a Jurat Popular fins 31/12/18

  Altres administracions

  Data inici 12 gener 2017

  Data final 31 desembre 2018