Ajuntament

Edictes

 • Llistat definitiu de candidats a Jurat Popular fins 31/12/18

  Altres administracions

  Data inici 12 gener 2017

  Data final 31 desembre 2018

 • Gerencia Territorial del Cadastre

  Gestiò Tributària

  Data inici 29 setembre 2017

  Data final 30 octubre 2017

 • Informació pública projecte accessos Museu Empúries/platges zona

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 16 octubre 2017

  Data final 16 novembre 2017

 • Exp. 2017/4393. Bases concessió beques individuals transport joves estudiants

  Subvencions

  Data inici 10 octubre 2017

  Data final 15 desembre 2017

 • Exp. 2017/4901. Cvc+bases contractació temporal tècnic gestió documental i arxiu

  Recursos humans

  Data inici 9 octubre 2017

  Data final 31 octubre 2017

 • Recaptació. Descàrrec 04/17. Anul·lació rebuts

  Recaptació

  Data inici 28 setembre 2017

  Data final 28 octubre 2017

 • Aprovació Inicial modificació PGOU regulació dels usos hotelers

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 3 octubre 2017

  Data final 3 novembre 2017

 • Exposició pública modificació crèdit pressupost PMC Exp 2017/4291

  Intervenció

  Data inici 4 octubre 2017

  Data final 19 octubre 2017

 • Exposició pública modificació crèdit pressupost ADET Exp 2017/4290

  Intervenció

  Data inici 4 octubre 2017

  Data final 19 octubre 2017

 • Exposició pública modificació crèdit pressupost IME Exp 2017/4289

  Intervenció

  Data inici 4 octubre 2017

  Data final 19 octubre 2017

 • Exposició pública modificació crèdit pressupost Ajuntament 2017/4288

  Intervenció

  Data inici 4 octubre 2017

  Data final 19 octubre 2017

 • Aprovació inicial modificació PGOU ua 155 B

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 27 setembre 2017

  Data final 27 octubre 2017

 • Càrrec GT IME18/17, RR/pn, Emissió liq. Casaliu fraccionament agost'17

  Gestiò Tributària

  Data inici 21 juliol 2017

  Data final 21 agost 2017

 • Exp. 2017/3143. Convocatòria + bases concurs oposició 2 places Agent funcionari Policia local

  Recursos humans

  Data inici 13 juliol 2017

  Data final 28 agost 2017

 • Calendari de cobrament de Taxes i Impostos en període de voluntària 2017

  Gestiò Tributària

  Data inici 12 gener 2017

  Data final 31 desembre 2017

 • Edicte de notificació expedient sancionador

  Altres administracions

  Data inici 19 octubre 2017

  Data final 13 novembre 2017