Ajuntament

Edictes

 • Exp. 2018/4752 AD Modificació puntual projecte reparcel. Polg.2 SUP II Els Recs Illa 03233

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 19 març 2019

  Data final 19 abril 2019

 • Exp. 2018/4004 AD Modificació puntual projecte reparcel. Polg.1 Closa d'en Llop - parcel. 7A, 8 i 9

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 19 març 2019

  Data final 19 abril 2019

 • Exp. 2018/968 Aprovació memòria valorada millora Passeig Empúries

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 19 març 2019

  Data final 19 abril 2019

 • Licitació atorgament autoritzacions municipals, règim concurrència, explotació parades la Riba Market

  Licitacions

  Data inici 19 març 2019

  Data final 3 abril 2019

 • Exp. 2019/784 Bases + Cvc concurs oposició lliure 5 places Agents funcionaris vacants Policia local. Presen. instàncies: 20 dies naturals després DOGC

  Recursos humans

  Data inici 18 març 2019

  Data final 18 abril 2019

 • Interessats no localitzats en temes de GT, OVP i Serveis jurídics

  Altres administracions

  Data inici 15 març 2019

  Data final 15 abril 2019

 • Exp. 2018/770. Exposició pública projecte actuació específica en sòl no urbanitzable

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 12 març 2019

  Data final 19 abril 2019

 • Càrrec GT 14/19, RR/pn, Emissió liq. IAE

  Gestiò Tributària

  Data inici 11 març 2019

  Data final 11 abril 2019

 • Exp. 2019/40 Aprovació def. rehabilitació coberta inclinada pavelló poliesportiu

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 11 març 2019

  Data final 19 abril 2019

 • Recaptació: Citació compareixença interessats varis 05.02.19

  Recaptació

  Data inici 6 març 2019

  Data final 6 abril 2019

 • Aprv. Memòria valorada substitució paviment àrea infantil Pl. Catalunya

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 5 març 2019

  Data final 5 abril 2019

 • Exp. 2019/434 Bases concessió beques individuals transport joves estudiants curs 2018/19

  Subvencions

  Data inici 4 març 2019

  Data final 28 juny 2019

 • Càrrec GT 12/19, RR/rm, Emissió liq. escombraries

  Gestiò Tributària

  Data inici 28 febrer 2019

  Data final 28 març 2019

 • Càrrec GT 13/19, RR/rm, Emissió liq. obertura establiments

  Gestiò Tributària

  Data inici 28 febrer 2019

  Data final 28 març 2019

 • Agència Catalana de l'Aigua. Incoació exp. extinció concessió aigua

  Altres administracions

  Data inici 28 febrer 2019

  Data final 28 març 2019

 • Exp 2019/297 Exposició pública modificació crèdit pressupost PME

  Intervenció

  Data inici 26 febrer 2019

  Data final 26 març 2019

 • Exp 2019/297 Exposició pública modificació crèdit pressupost PMC

  Intervenció

  Data inici 26 febrer 2019

  Data final 26 març 2019

 • Exp 2019/297 Exposició pública modificació crèdit pressupost IME

  Intervenció

  Data inici 26 febrer 2019

  Data final 26 març 2019

 • Exp 2019/297 Exposició pública modificació crèdit pressupost ADET

  Intervenció

  Data inici 26 febrer 2019

  Data final 26 març 2019

 • Exp 2019/297 Exposició pública modificació crèdit pressupost general

  Intervenció

  Data inici 26 febrer 2019

  Data final 26 març 2019

 • Càrrec GT 07/19, RR/rm, Emissió liq. Aprof. domini públic

  Gestiò Tributària

  Data inici 25 febrer 2019

  Data final 25 març 2019

 • Càrrec GT 08/19, RR/rm, Emissió liq. OVP

  Gestiò Tributària

  Data inici 25 febrer 2019

  Data final 25 març 2019

 • Càrrec GT 10/19, RR/rm, Emissió liq. OVP

  Gestiò Tributària

  Data inici 25 febrer 2019

  Data final 25 març 2019

 • Càrrec GT IME04/19, RR/rm, Emissió liq. Ballman.març

  Gestiò Tributària

  Data inici 25 febrer 2019

  Data final 25 març 2019

 • Càrrec GT PMC03/19, RR/pn,Emissió liq. S.Socials febrer

  Gestiò Tributària

  Data inici 25 febrer 2019

  Data final 25 març 2019

 • Càrrec GT PMC04/19, RR/pn,Emissió liq. S.Socials TV febrer

  Gestiò Tributària

  Data inici 25 febrer 2019

  Data final 25 març 2019

 • Càrrec GT 06/19, RR/rm, Emissió liq. Aprof. domini públic

  Gestiò Tributària

  Data inici 25 febrer 2019

  Data final 25 març 2019

 • Exp, 2019/778 Aprovació oferta pública ocupació Ajuntament de l'Escala 2019

  Recursos humans

  Data inici 25 febrer 2019

  Data final 26 abril 2019

 • Notaria Perez Perez, Maria Victoria. Declaració hereus abintestat

  Altres administracions

  Data inici 21 febrer 2019

  Data final 21 març 2019

 • Exp. 2018/4378 AD projecte rehabilitació museu Clos del Pastot

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 21 febrer 2019

  Data final 4 abril 2019

 • Exp. 2018/4182 AD projecte reparació i instal·lació clavegueram C/ del Palau, 1 a 12

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 21 febrer 2019

  Data final 4 abril 2019

 • Càrrec GT 05/19, RR/rm, Emissió liq. Doc. Adm març

  Gestiò Tributària

  Data inici 20 febrer 2019

  Data final 20 març 2019

 • Càrrec GT 04/19, RR/mg, Emissió liq. IBI

  Gestiò Tributària

  Data inici 20 febrer 2019

  Data final 20 març 2019

 • Exp. 2019/388 Inf.pública Estudi alternatives implantació estació tractament aigua potable

  Licitacions

  Data inici 20 febrer 2019

  Data final 3 abril 2019

 • Edicte informació pública Ordenança sorolls i vibracions

  Ordenances

  Data inici 19 febrer 2019

  Data final 4 abril 2019

 • Exp: 2019/685 Bases i convocatòria Borsa tècnics/ques grau mitjà seveis econòmics A2

  Recursos humans

  Data inici 19 febrer 2019

  Data final 1 abril 2019

 • Exp. 2019/388 Inf. pública Estudi alternatives implantació estació tractament aigua potable

  Licitacions

  Data inici 15 febrer 2019

  Data final 5 abril 2019

 • Exp. 2018/4378 Aprovació definitiva projecte rehabilitació Museu Clos del Pastor

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 15 febrer 2019

  Data final 29 març 2019

 • Exp. 2018/4913 Aprovació definitiva projecte reparació/instalació clavagueram C/ Palau, 1-12

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 15 febrer 2019

  Data final 29 març 2019

 • Exp. 2019/269 Aprovació memòria valorada rehabilitació façana "Ca les Monges" C/ Torre

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 15 febrer 2019

  Data final 29 març 2019

 • Exp. 2019/423 Aprovació memòria valorada reparació/pintat façana "Casa del Mar"

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 15 febrer 2019

  Data final 29 març 2019

 • Exp. 2019/958 Aprovació memòria valorada reforma plata baixa edifici Ajuntament

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 15 febrer 2019

  Data final 29 març 2019

 • Edicte aprovació plantilla i RLT ajuntament i seus organismes autònoms'19

  Recursos humans

  Data inici 12 febrer 2019

  Data final 12 març 2019

 • Càrrec GT 03/19, RR/rm, Emissió liq. Doc. Adm. febrer

  Gestiò Tributària

  Data inici 6 febrer 2019

  Data final 6 març 2019

 • Exp. 2019/323 Borsa pintors brigada municipal

  Recursos humans

  Data inici 6 febrer 2019

  Data final 5 març 2019

 • Exp. 2019/174 Cessament càrrec confiança/assessorament especial, Coordinadora Patronat Comunicació, Berta Maspoch i Alsina

  Recursos humans

  Data inici 17 gener 2019

  Data final 25 febrer 2019

 • Aprovació inicial rehabilitació coberta inclinada pavelló poliesportiu

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 16 gener 2019

  Data final 28 febrer 2019

 • Exp 2018/5072 Borsa Monitor/es d'esports

  Recursos humans

  Data inici 2 gener 2019

  Data final 25 febrer 2019

 • Oficina Jurat Audiència Provincial Girona. Llistat definitiu candidats Jurat Popular

  Altres administracions

  Data inici 1 gener 2019

  Data final 31 desembre 2020

 • Calendari de cobrament de Taxes i Impostos en període de voluntària 2019

  Gestiò Tributària

  Data inici 1 gener 2019

  Data final 31 desembre 2019

   www.lescala.cat

 • Exp. 2018/4751 Cessió gratuïta terreny C/ Mossèn Salvador Jué i Pujolar, 3 ampliació CAP l’Escala

  Licitacions

  Data inici 27 desembre 2018

  Data final 11 febrer 2019

 • Exp. 2018/4706 Bases/convocatòria Concurs oposició promoció interna administratiu/va ajuntament

  Recursos humans

  Data inici 21 novembre 2018

  Data final 15 març 2019

 • Exp. 2018/4254 Aprovació pressupost general, bases execució i plantilla personal 2019

  Intervenció

  Data inici 15 novembre 2018

  Data final 7 desembre 2018

 • Exp. 2018/4508 Bases/convocatòria Concurs oposició promoció interna administratiu/va ADET

  Recursos humans

  Data inici 13 novembre 2018

  Data final 15 març 2019

 • Exp. 2018/4157 AI projecte infraestructura desplegament xarxes fibra òptica nucli antic L’Escala

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 5 novembre 2018

  Data final 31 desembre 2018

 • Informació pública aprovació inicial I Projecte asfaltatge 2018

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 17 octubre 2018

  Data final 29 novembre 2018