Ajuntament

Edictes

 • Modificació Pla General poligon PAU 107 B Rec del Molí

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 14 novembre 2019

  Data final 14 desembre 2019

 • Exp 2019/3926 Exposició pública modificació crèdit pressupost general

  Intervenció

  Data inici 8 novembre 2019

  Data final 29 novembre 2019

 • Exp. 2019/4533 Aprv. pressupost general, bases execució i plantilla personal'20

  Intervenció

  Data inici 8 novembre 2019

  Data final 29 novembre 2019

 • Interessats no localitzats en temes de GT i Serveis jurídics (BOE267 06/11/19)

  Gestiò Tributària

  Data inici 6 novembre 2019

  Data final 6 desembre 2019

 • Exp. 2019/4653 Contribucions especials urbanització C/ Sàlvia-Ptge. Camp Rabassa, 20 i 28

  Gestiò Tributària

  Data inici 5 novembre 2019

  Data final 31 desembre 2019

 • Exp 2019/4264 Aprovació modificacions Ordenances Fiscals Municipals 2020

  Gestiò Tributària

  Data inici 5 novembre 2019

  Data final 23 desembre 2019

 • Exp. 2019/4422 Licitació contracte obres adequació zona lleure Camp Pilans

  Licitacions

  Data inici 5 novembre 2019

  Data final 2 desembre 2019

 • Exp. 2019/4121 Rectificació errada AI projecte urbanització PAU 107 B Rec del Molí

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 31 octubre 2019

  Data final 5 desembre 2019

 • Exp. 2019/4423 Anunci licitació contracte obres aprovades marc pressupostos participatius 2019

  Licitacions

  Data inici 25 octubre 2019

  Data final 20 novembre 2019

 • Exp. 2019/4446 Aprovació memòria obres millora Carrer Mallols

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 21 octubre 2019

  Data final 21 novembre 2019

 • Exp. 2019/4445 Aprovació memòria restauració i enjardinament Plaça Víctor Català

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 21 octubre 2019

  Data final 21 novembre 2019

 • Exp. 2019/4439 Aprovació memòria valorada obres millora voreres Riells de Dalt

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 21 octubre 2019

  Data final 21 novembre 2019

 • Exp. 2019/4425 AI execució sector SUP III Sant Briu

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 21 octubre 2019

  Data final 30 novembre 2019

 • Exp. 2019/4330 Aprovació memòria valorada grades retràctils sala polivalent

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 21 octubre 2019

  Data final 21 novembre 2019

 • Exp. 2019/4448 AI projecte adequació zona lleure Camp Pilans

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 17 octubre 2019

  Data final 29 novembre 2019

 • Exp. 2019/4121 AI projecte urbanització PAU 107 B- Rec del Molí

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 7 octubre 2019

  Data final 29 novembre 2019

 • Exp. 2019/2076 AD projecte reparcel·lació UA 155 B

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 7 octubre 2019

  Data final 29 novembre 2019

 • Oficina Jurat Audiència Provincial Girona. Llistat definitiu candidats Jurat Popular

  Altres administracions

  Data inici 1 gener 2019

  Data final 31 desembre 2020

 • Calendari de cobrament de Taxes i Impostos en període de voluntària 2019

  Gestiò Tributària

  Data inici 1 gener 2019

  Data final 31 desembre 2019

   www.lescala.cat