Ajuntament

Edictes

 • Exp 2019/4264 Aprovació definitiva modificacions Ordenances Fiscals Municipals 2020

  Gestiò Tributària

  Data inici 30 desembre 2019

  Data final 20 febrer 2020

 • Exp 2019/5250 Exposició pública modificació crèdit pressupost ADET'19

  Intervenció

  Data inici 30 desembre 2019

  Data final 23 gener 2020

 • Exp 2019/5250 Exposició pública modificació crèdit pressupost IME'19

  Intervenció

  Data inici 30 desembre 2019

  Data final 23 gener 2020

 • Exp 2019/5250 Exposició pública modificació crèdit pressupost general'19

  Intervenció

  Data inici 30 desembre 2019

  Data final 23 gener 2020

 • Exp. 2019/4533 AD Pressupost municipal'20

  Intervenció

  Data inici 30 desembre 2019

  Data final 30 gener 2020

 • Exp. 2019/??? Borsa Tècnic Mig RRHH

  Recursos humans

  Data inici 20 desembre 2019

  Data final 9 gener 2020

 • Exp. 2019/??? Borsa Conserge Mantenidor

  Recursos humans

  Data inici 20 desembre 2019

  Data final 9 gener 2020

 • Exp. 2019/5355 Edicte informació pública Polígon Actuació Urbanística 107B Rec del Molí

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 19 desembre 2019

  Data final 24 gener 2020

 • Exp. 2019/4293 Licitació contracte serveis assistència tècnica matèria obra pública, patrimoni cultural i valoració immobiliària

  Licitacions

  Data inici 18 desembre 2019

  Data final 2 gener 2020

 • Exp. 2019/5284 Licitació autorització administrativa explotació bar CER

  Licitacions

  Data inici 17 desembre 2019

  Data final 2 gener 2020

 • Exp. 2019/1615 Subvenció rebuda “Portalblau-Festival de Músiques i Arts de la Mediterrània”19

  Subvencions

  Data inici 4 desembre 2019

  Data final 4 gener 2020

 • Informe ambiental modif. PGOU ampliació estació tract. aigua potable

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 28 novembre 2019

  Data final 28 desembre 2019

 • Exp. 2019/5117 Subvenció rebuda reparació i instal·lació clavegueram C/ Palau

  Subvencions

  Data inici 27 novembre 2019

  Data final 27 desembre 2019

 • Exp. 2019/4448 AD Projecte execució adequació zona lleure Camp dels Pilans

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 26 novembre 2019

  Data final 31 desembre 2019

 • Exp. 2019/4599 Anunci licitació contracte obres execució projecte urbanització C/ Sàlvia i Passatges Camp Rabassa, 20 i 28

  Licitacions

  Data inici 26 novembre 2019

  Data final 23 desembre 2019

 • Exp. 2019/4448 AD Projecte execució adequació zona lleure Camp dels Pilans

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 21 novembre 2019

  Data final 31 desembre 2019

 • Exp. 2019/4605 Aprovació dissolució Organismes Autònoms dependents Ajuntament l'Escala

  Intervenció

  Data inici 18 novembre 2019

  Data final 9 gener 2020

 • Exp. 2019/4545 Licitació serveis redacció Pla especial patrimoni i catàleg béns arquitectònics

  Licitacions

  Data inici 18 novembre 2019

  Data final 3 desembre 2019

 • Exp 2019/4264 Aprovació modificacions Ordenances Fiscals Municipals 2020

  Gestiò Tributària

  Data inici 5 novembre 2019

  Data final 23 desembre 2019

 • Exp. 2019/4653 Contribucions especials urbanització C/ Sàlvia-Ptge. Camp Rabassa, 20 i 28

  Gestiò Tributària

  Data inici 5 novembre 2019

  Data final 31 desembre 2019

 • Exp. 2019/4423 Anunci licitació contracte obres aprovades marc pressupostos participatius 2019

  Licitacions

  Data inici 25 octubre 2019

  Data final 20 novembre 2019

 • Exp. 2019/4439 Aprovació memòria valorada obres millora voreres Riells de Dalt

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 21 octubre 2019

  Data final 21 novembre 2019

 • Exp. 2019/4445 Aprovació memòria restauració i enjardinament Plaça Víctor Català

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 21 octubre 2019

  Data final 21 novembre 2019

 • Exp. 2019/4446 Aprovació memòria obres millora Carrer Mallols

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 21 octubre 2019

  Data final 21 novembre 2019

 • Exp. 2019/4330 Aprovació memòria valorada grades retràctils sala polivalent

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 21 octubre 2019

  Data final 21 novembre 2019

 • Exp. 2019/2076 AD projecte reparcel·lació UA 155 B

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 7 octubre 2019

  Data final 29 novembre 2019

 • Exp. 2019/4890 Borsa treball suplències temporals auxiliars escola bressol

  Recursos humans

  Data inici 25 setembre 2019

  Data final 4 gener 2020

 • Oficina Jurat Audiència Provincial Girona. Llistat definitiu candidats Jurat Popular

  Altres administracions

  Data inici 1 gener 2019

  Data final 31 desembre 2020

 • Calendari de cobrament de Taxes i Impostos en període de voluntària 2019

  Gestiò Tributària

  Data inici 1 gener 2019

  Data final 31 desembre 2019

   www.lescala.cat