Ajuntament

Edictes

 • Aprovació defitiva projecte millora itineraris vianants aparcament ús públic Av. Girona, Sert, Saura i part C/ Dalí

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 7 desembre 2016

  Data final 1 març 2017

 • Recaptació. Descàrrec 20/16. Anul·lació rebuts

  Recaptació

  Data inici 26 gener 2017

  Data final 26 febrer 2017

 • Bases + convocatòria contractació laboral temporal 2 oficials 2a Brigada Social

  Recursos humans

  Data inici 30 gener 2017

  Data final 15 març 2017

 • Bases + convocatòria contractació laboral temporal 4 peons Brigada Social

  Recursos humans

  Data inici 30 gener 2017

  Data final 15 març 2017

 • Bases + convocatòria concurs oposició proves plaça Administratiu/va PI laboral (C1)(derivats regulació 2009)

  Recursos humans

  Data inici 30 gener 2017

  Data final 31 març 2017

 • Bases + convocatòria concurs oposició proves plaça Aux. administratiu/va. PI funcionari (C2)(derivats regulació 2009)

  Recursos humans

  Data inici 30 gener 2017

  Data final 31 març 2017

 • Aprovació relació llocs de treball i plantilla ajuntament i organismes autònoms 2017

  Recursos humans

  Data inici 21 desembre 2016

  Data final 27 febrer 2017

 • Càrrec GT PME01/17, RR/pn, Emissió liq. S.Socials gener

  Gestiò Tributària

  Data inici 1 febrer 2017

  Data final 1 març 2017

 • Gerencia Terrirorial del Cadastre

  Altres administracions

  Data inici 1 febrer 2017

  Data final 1 març 2017

 • Aprovació definitiva pressupost Ajuntament'17 (resumit per Capítols)

  Intervenció

  Data inici 7 febrer 2017

  Data final 7 març 2017

 • Concessions subvencions 95% IBI'16 (+65 en situacions econòmiques vulnerables)

  Subvencions

  Data inici 17 febrer 2017

  Data final 17 març 2017

 • Concessions subvencions 90% IBI'16 (monoparentals en situacions econòmiques vulnerables)

  Subvencions

  Data inici 17 febrer 2017

  Data final 17 març 2017

 • Concessions subvencions 50% IBI'16 (en situacions econòmiques vulnerables)

  Subvencions

  Data inici 17 febrer 2017

  Data final 17 març 2017

 • Recaptació. Descàrrec 19/16. Anul·lació rebuts

  Recaptació

  Data inici 20 gener 2017

  Data final 20 febrer 2017

 • Recaptació. Descàrrec 18/16. Anul·lació rebuts

  Recaptació

  Data inici 20 gener 2017

  Data final 20 febrer 2017

 • Càrrec GT IME05/17, RR/pn, Emissió liq.Escola Música febrer

  Gestiò Tributària

  Data inici 20 gener 2017

  Data final 20 febrer 2017

 • Anunci per adjudicació contracte execució projecte de reforma 4 vivendes Ptge.Camí Ample 27A

  Licitacions

  Data inici 20 desembre 2016

  Data final 1 març 2017

 • Aprovació definitiva de les modificacions de les Ordenances Fiscals per a 2017

  Gestiò Tributària

  Data inici 27 desembre 2016

  Data final 7 febrer 2017

 • Aprov. inicial projecte adequació planejament vivendes, terrasses i tanques Ptge.Camí Ample-27

  Serveis tècnics / Urbanisme

  Data inici 2 gener 2017

  Data final 22 febrer 2017

 • Llistat definitiu de candidats a Jurat Popular fins 31/12/18

  Altres administracions

  Data inici 12 gener 2017

  Data final 31 desembre 2018

 • Càrrec GT IME31/16, JF/pn, Emissió liq. menjador Ballmanetes

  Gestiò Tributària

  Data inici 12 gener 2017

  Data final 13 febrer 2017

 • Càrrec GT PME12/16, JF/pn, Emissió liq. S.Socials

  Gestiò Tributària

  Data inici 12 gener 2017

  Data final 13 febrer 2017

 • Calendari de cobrament de Taxes i Impostos en període de voluntària 2017

  Gestiò Tributària

  Data inici 12 gener 2017

  Data final 31 desembre 2017

 • Proposta resolució sancions exp. Protecció ciutadana

  Altres administracions

  Data inici 20 gener 2017

  Data final 20 febrer 2017

 • Exposició 20 beques gratuïtes per estudis projectista instal.lacions Energía solar

  Altres administracions

  Data inici 20 gener 2017

  Data final 20 febrer 2017

 • Càrrec GT 01/17, RR/pn, Emisió liq. doc.adm. gener

  Gestiò Tributària

  Data inici 20 gener 2017

  Data final 20 febrer 2017

 • Càrrec GT 02/17, RR/pn, Emissió liq.doc.adm febrer

  Gestiò Tributària

  Data inici 20 gener 2017

  Data final 20 febrer 2017

 • Càrrec GT IME04/17, RR/pn, Emissió liq. Ballmanetes febrer

  Gestiò Tributària

  Data inici 20 gener 2017

  Data final 20 febrer 2017

 • Concessió subvenciones pera rehabilitación de viviendas y edificios núcleo antiguo (Rda. del Pedró/Ave Maria)

  Subvencions

  Data inici 17 febrer 2017

  Data final 17 març 2017