Ciutadans

e-fact

Com sabeu la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i creació del Registre Comptable de Factures del Sector Públic estableix l'obligatorietat, a partir del 15 de Gener de 2015, que les empreses proveïdores de bens o de prestació de serveis al sector públic enviïn les seves factures en format electrònic.

Tot seguit us facilitem un seguit de recursos i enllaços per a poder dur a terme l'adaptació a aquest nou format:

Per a dubtes, hem habilitat el correu electrònic efact@lescala.cat
o podeu trucar al (+34) 972 774 848