Ciutadans

Calculadora de Plusvàlues

Avís important
Els resultats obtinguts tenen únicament un valor informatiu, i per tant, no obliguen a l'Administració.

Per a més informació, tributaria@lescala.cat

Per realitzar el càlcul serà necessari saber el valor cadastral del sòl de l'any de la transmissió, el percentatge transmès, la data d'adquisició i la data de transmissió de l'immoble. El valor cadastral del sòl està reflectit en el rebut de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), mentre que el percentatge transmès i les dates d'adquisició i transmissió de l'immoble es poden consultar a l'escriptura.

Ompliu els tres camps següents i premeu el botó CALCULA.